dijous, 23 de febrer de 2017

El món és un, els canvis globals, els problemes complexos.


El món està en canvi. Ens ha tocat viure en una època complicada, convulsa i molt complexa. No obstant, malgrat tota la incertesa, em sembla fascinant saber que estic participant, en primera persona, en el naixement d'una nova era, on vell i nou, per un temps limitat, encara hauran de confluir plegats.  La clau per l'èxit d'aquesta transició, del vell al nou, estarà en saber gestionar-la, esvaint els dubtes i les pors de la gent en general.

Què el món està en canvi? ja ho veiem. Les noves tecnologies són aquí per quedar-se. La intel·ligència artificial, ja és un fet. En pocs anys els enginys tecnològics i els robots conviuran de manera natural entre nosaltres. Al igual que els cotxes elèctrics i el convencionals, el món virtual i el món real, i un llarg etcètera de dobles situacions. De mentre, haurem de anar repensant com resolem nous problemes perquè sorgiran noves necessitats. Canviarà la manera de relacionar-nos, de treballar, de com gestionarem les ciutats. En definitiva, de com ens organitzarem. Per tant, ja intuïm que s’esdevindran molts canvis, i amb ells, es necessitarà esvair els dubtes, i apaivagar las pors de la societat. 

Les pors, són un gran enemic de l’evolució, les quals, malgrat tot, hem de perdonar perquè són inherents al home. No ens agraden els canvis. I, això es fa latent al llarg de la historia, sobre tot, quan veiem que hi ha un model de societat que perilla i n'encetem un altre. Gestionar las pors al canvi, amb confiança, serà el pas entre èxit, o fracàs. Pel que ha de venir, no tenim referents, per tant, no podem mirar al passat per afrontar els problemes del futur. Això, vulguis o no, ens neguiteja, i ens fa vulnerables a la veritat, i la confiança. Dues idees clau que seran imprescindibles per a gestionar la transició cap a un futur desitjable. 

Però, la gent confiem veient, ara per ara, com va el món? Les elits que sempre han estat les poderoses, i la massa estan en diferencia. Cada cop més. És una evidencia irrefutable. Ho han fet i els ho hem deixat fer, ben malament. Per això ara no tenen el reconeixement d’abans. La causa, decisions preses des del prima de la manca d’ètica, la corrupció, l’ego, el fanatisme, l’avarícia, l’opressió, l’opacitat, i la hipocresia, totes plegades, ens han portat al desequilibri de la riquesa, la destrucció del medi, la vulneració dels drets humans, a la precarietat generalitzada. Està desapareixent la classe mitja, i els pobres han engruixit les llistes, en conseqüència s’ha instal·lat la demagògia, que es nodreix de la por i la desconfiança.

Doncs, bé, per mostrar el que dic, he descobert per un casual un estudi suficientment acreditat que fa enfasi en el grau de confiança de la població mundial, entre altres mesures. L’estudiEdelman, estudia amb pèls i senyals, les quatre institucions més importants de la societat i com la gent les valora. Mitjans, ONG’s, Governs y Empreses. Us el recomano. En l’informe Edelman, aquesta massa social, som el gran gruix de la població mundial. Ens hem convertit, sense voler, en un nombre importantíssim de “influencers”. Ara som nosaltres qui estem a la cúspide de la piràmide. Junts tenim poder. Poder influenciador. Per bé o per mal. Prenem decisions. Però la por i la desconfiança no són bones companyies de viatge, com he dit, perquè per manca de coneixement, o bé per manca d'informació contrastada, ens trobem com un gran gruix de gent veient els seu greuges particulars, s’escolten a qui els digui el que necessiten sentir, sent utilitzats per forçar decisions contraries per gestionar un futur més acord per tothom.

Com a societat, tenim la responsabilitat de prendre partit per evitar-ho. Com? Informar-nos bé, amb dades, contrastar informacions abans de dir o de decidir, veure tots els factors que estan a la taula, no sols aquells que donen solució immediata de les nostres necessitats particulars. Per tant, la diferencia entre èxit o fracàs d'una transició cap un món millor, dependrà entre estar absents, o presents, esvaint las pors i els dubtes. 

Per assolir un futur amb èxit serà necessari moltes idees noves, trobar solucions a nous problemes, tenir confiança amb qui els lideri, i això sols s’aconseguirà acceptant la diversitat de raonaments, el coneixement, la confiança, la generositat, i la transparència. Ajudar crear nous models de gestió que passin per pensar com a espècie humana, que viu en un sol món aquest és el gran repte per aconseguir un futur desitjable. El món és un, els canvis són globals, els problemes complexos, no tenen solucions senzilles, perquè encara que no vulguem, les decisions que es prenguin ens afectaran a tots.